De gemeenteraad heeft op 9 november 2017 de programmabegroting 2018 vastgesteld. Bij de behandeling van deze begroting heeft de raad een aantal amendementen op de begroting aanvaard. In onderstaand document is de besluitvorming van de raad opgenomen.