Sociale Stijging
(x € 1.000,-)

Lasten/
Baten

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

1.10 - Onderwijs

L

30.318

29.530

29.444

29.220

1.10 - Onderwijs

B

-11.547

-10.800

-10.664

-10.531

Total 1.10 - Onderwijs

18.771

18.730

18.779

18.689

1.20 - Armoedebestrijding

L

30.612

28.438

28.663

26.917

1.20 - Armoedebestrijding

B

-1.457

-1.605

-1.830

-130

Total 1.20 - Armoedebestrijding

29.155

26.833

26.833

26.787

1.30 - Bevorderen zelfredzaamheid

L

54.767

52.466

51.826

50.929

1.30 - Bevorderen zelfredzaamheid

B

-5.355

-2.394

-1.740

-740

Total 1.30 - Bevorderen zelfredzaamheid

49.412

50.072

50.086

50.189

1.40 - Werk en inkomen

L

177.651

177.729

176.971

175.931

1.40 - Werk en inkomen

B

-107.855

-109.487

-110.527

-109.902

Total 1.40 - Werk en inkomen

69.796

68.241

66.444

66.029

1.50 - Maatschappelijke ondersteuning

L

103.209

103.848

102.355

102.931

1.50 - Maatschappelijke ondersteuning

B

-5.417

-5.149

-3.399

-3.399

Total 1.50 - Maatschappelijke ondersteuning

97.792

98.699

98.956

99.532

1.60 - Jeugdhulp

L

49.486

49.408

49.702

49.964

1.60 - Jeugdhulp

B

-161

0

0

0

Total 1.60 - Jeugdhulp

49.325

49.408

49.702

49.964

Sociale Stijging

L

446.043

441.418

438.961

435.893

Sociale Stijging

B

-131.792

-129.435

-128.161

-124.703

Totaal Sociale Stijging

314.251

311.982

310.800

311.190

Vestigingsklimaat
(x € 1.000,-)

Lasten/
Baten

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

2.10 - Economie

L

15.785

27.652

13.239

12.095

2.10 - Economie

B

-13.782

-25.246

-10.035

-8.887

Total 2.10 - Economie

2.003

2.406

3.204

3.207

2.20 - Ruimte

L

38.080

23.042

24.408

19.456

2.20 - Ruimte

B

-22.421

-7.208

-8.610

-3.610

Total 2.20 - Ruimte

15.659

15.834

15.797

15.846

2.30 - Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

L

81.210

68.072

43.157

18.738

2.30 - Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

B

-79.752

-66.629

-41.712

-17.292

Total 2.30 - Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

1.458

1.444

1.445

1.446

2.40 - Cultuur

L

28.744

25.511

25.203

25.104

2.40 - Cultuur

B

-3.573

-393

-93

-63

Total 2.40 - Cultuur

25.171

25.119

25.111

25.041

2.90 - Gebouwenexploitatie

L

16.112

16.122

16.438

15.647

2.90 - Gebouwenexploitatie

B

-29.129

-29.732

-29.409

-27.726

Total 2.90 - Gebouwenexploitatie

-13.017

-13.610

-12.971

-12.080

Vestigingsklimaat

L

179.931

160.400

122.445

91.040

Vestigingsklimaat

B

-148.658

-129.208

-89.859

-57.579

Totaal Vestigingsklimaat

31.273

31.192

32.586

33.461

Leefbaarheid
(x € 1.000,-)

Lasten/
Baten

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

3.10 - Openbare orde en veiligheid

L

34.444

33.983

33.831

33.548

3.10 - Openbare orde en veiligheid

B

-1.784

-1.388

-1.388

-1.132

Total 3.10 - Openbare orde en veiligheid

32.659

32.595

32.443

32.416

3.20 - Wijkgericht werken

L

10.525

10.107

9.998

9.994

3.20 - Wijkgericht werken

B

-557

-171

-71

-71

Total 3.20 - Wijkgericht werken

9.968

9.936

9.927

9.923

3.30 - Sport

L

32.188

31.225

31.089

31.102

3.30 - Sport

B

-8.216

-7.284

-7.284

-7.285

Total 3.30 - Sport

23.971

23.940

23.805

23.817

3.40 - Duurzaamheid, milieu en afval

L

24.979

23.922

23.131

20.779

3.40 - Duurzaamheid, milieu en afval

B

-6.384

-4.919

-4.155

-3.029

Total 3.40 - Duurzaamheid, milieu & afval

18.594

19.003

18.975

17.750

3.50 - Openbare ruimte

L

62.121

64.406

61.829

62.461

3.50 - Openbare ruimte

B

-17.309

-19.047

-16.105

-16.164

Total 3.50 - Openbare ruimte

44.812

45.360

45.725

46.297

Leefbaarheid

L

164.256

163.643

159.878

157.884

Leefbaarheid

B

-34.251

-32.809

-29.004

-27.681

Totaal Leefbaarheid

130.005

130.834

130.874

130.203

Bestuur
(x € 1.000,-)

Lasten/
Baten

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

4.10 - Bestuur, samenwerken en netwerken

L

9.707

8.592

8.580

8.580

4.10 - Bestuur, samenwerken en netwerken

B

-305

-150

-150

-150

Total 4.10 - Bestuur, samen- & netwerken

9.402

8.442

8.430

8.430

4.20 - Publieke dienstverlening

L

18.089

17.099

16.601

16.836

4.20 - Publieke dienstverlening

B

-9.950

-8.067

-8.069

-8.069

Total 4.20 - Publieke dienstverlening

8.139

9.031

8.532

8.767

4.70 - Diensten aan andere overheden

L

17.348

17.212

17.212

17.212

4.70 - Diensten aan andere overheden

B

-15.504

-15.383

-15.383

-15.383

Total 4.70 - Diensten aan andere overheden

1.844

1.829

1.829

1.829

4.80 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

L

8.050

8.251

9.238

8.630

4.80 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

B

-511.216

-511.096

-511.019

-510.429

Total 4.80 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

-503.166

-502.845

-501.781

-501.799

4.90 - Algemene baten en lasten

L

16.057

13.526

10.993

11.084

4.90 - Algemene baten en lasten

B

-7.805

-4.887

-2.867

-3.710

Total 4.90 - Algemene baten en lasten

8.252

8.640

8.126

7.374

Bestuur

L

69.250

64.679

62.623

62.341

Bestuur

B

-544.779

-539.583

-537.487

-537.741

Totaal Bestuur

-475.529

-474.904

-474.864

-475.399