Programma

Lasten

Baten

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Sociale stijging

0

0

0

0

-732

-721

-712

-700

Reserve kapitaallasten

0

0

0

0

-732

-721

-712

-700

Vestigingsklimaat

3.528

3.518

3.872

3.872

-2.958

-2.616

-2.647

-2.405

Reserve startersleningen

210

200

190

190

-260

-250

-240

-240

Reserve Aanloopverliez parkeren

71

71

71

71

-555

-554

-553

-553

Reserve beeldende kunst

0

0

0

0

-30

-29

-29

0

Reserve Herstructurering Erfpacht

3.176

3.176

3.176

3.176

-1.279

-1.279

-1.279

-1.023

Reserve Lok Herstruct fonds

64

64

428

428

-231

-207

-206

-206

Reserve Parkeren

0

0

0

0

-558

-252

-295

-338

Reserve Stimfds herg hist pand

7

7

7

7

-45

-45

-45

-45

Leefbaarheid

1.695

1.700

1.700

665

-2.668

-2.613

-1.964

-864

Reserve bodem- en geluidssan

1.035

1.035

1.035

0

-1.785

-1.791

-1.110

-67

Reserve bomen

60

65

65

65

-125

-100

-100

-100

Reserve dcu isv

0

0

0

0

-100

-91

-91

-90

Reserve Duurzame Investeringen

0

0

0

0

-25

-25

-25

0

Reserve Gebiedsgericht grondwater

0

0

0

0

-33

-7

-38

-7

Reserve verplichtingen SPR

600

600

600

600

-600

-600

-600

-600

Bestuur

6.206

6.246

5.855

5.238

-19.517

-19.788

-19.492

-17.479

Beleggingsfonds 2000

0

0

0

0

-5.082

-5.082

-5.082

-5.082

Reserve winstuitk HNG

0

0

0

0

-92

-96

-101

0

Reserve Gemeentegebouwen

5.682

5.746

5.362

4.750

-5.682

-5.746

-5.362

-4.750

Reserve Aanloopverliez parkeren

487

447

441

436

0

0

0

0

Reserve kapitaallasten

0

0

0

0

-7.352

-7.767

-7.630

-7.499

Reserve Kermis

0

0

0

0

-300

-200

-200

0

Reserve revolv fds gem geb instal

37

37

37

37

-1.009

-897

-1.117

-148

Reserve Stimfds herg hist pand

0

16

15

15

0

0

0

0

Totaal Structurele mutaties

11.429

11.464

11.427

9.775

-25.875

-25.738

-24.814

-21.448