Met het programma Sociale Stijging willen wij het perspectief op economische en persoonlijke ontwikkeling voor alle inwoners vergroten. Kwalitatief goed onderwijs zien wij als dé poort naar werk, zelfontwikkeling en ontplooiing van talent. Meedoen in de samenleving (participatie) is belangrijk voor Sociale Stijging. Wij ondersteunen en faciliteren dit en bieden waar nodig zorg en ondersteuning op maat. Wij zetten in op (arbeids)participatie naar vermogen, want iedereen telt mee. Alleen zo kunnen we een weerbare, inclusieve stad zijn waar iedereen de mogelijkheden heeft om zijn of haar talent te ontwikkelen en waar we zorgen voor stevigheid in de basis. Daarbij staat de mens centraal. We gaan uit van de eigen kracht van de inwoner. Wanneer (financiële) ondersteuning nodig is t.a.v. onderwijs, werk, participatie en zelfstandig wonen dan bieden we dit aan vanuit één regisseur en één plan. We verwachten van de burger dat deze actief het plan mede uitvoert, de systemen en werkwijzen van professionals mogen dit niet in de weg staan.