Algemeen

De Programmabegroting 2018-2021 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in de door de raad op 10 juli 2017 vastgestelde Perspectiefnota 2018.