Met onze voorgenomen activiteiten in het programma Vestigingsklimaat willen we in samenwerking met
partners de aantrekkelijkheid van onze stad vergroten; voor wonen, werken, verblijven en recreëren.
Investeringen versterken de toekomstbestendigheid. Hierbij hebben wij de nadrukkelijk ambitie zoals we ook in het coalitieakkoord al benoemden om alle burgers hiervan mee te laten profiteren.