Naar aanleiding van de Rapportage Audit Benchmark wordt in de Programmabegroting een overzicht van de benchmarks opgenomen die in het komende jaar zullen worden uitgevoerd. Terugkoppeling van de resultaten verloopt via de Jaarstukken.

Benchmark

Periode

Organisatie

Opmerking

Algemeen

Vensters voor Bedrijfsvoering

Jaarlijks

KING

https://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl

Vensters voor Dienstverlening

Jaarlijks

KING

https://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl

Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO)

4 jaarlijks

Effectory (ICTU)

Cijfers komen ook in Vensters voor Bedrijfsvoering. Vergelijking met 600 publiekrechtelijke organisaties

Benchmarks Bedrijfsvoering

Benchmark ICT

Jaarlijks

M&I partners

Personeelsmonitor

Jaarlijks

A&O fonds

Benchmarks bedrijfsmatige afdelingen

Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Per kwartaal

Divosa i.s.m. Stimulanz/SGBO/BMC

Is breder georiƫnteerd dan Benchmark WWB. Stimulansz doet ook mee aan deze benchmark

Benchmark Aanbod digitale dienstverlening

Jaarlijks

ICTU

Dit is een landelijke benchmark waar gemeenten zelf geen bijdragen aan leveren.
benchmark digitale dienstverlening

Minder regels meer service

Jaarlijks

Deloitte

Bestuurlijke doelen/vensters

Benchmark huishoudelijk afval

Jaarlijks

NRVD/Agentschap NL

Wettelijke verplichting/ bestuurlijke verantwoording

Benchmark Waar staat je gemeente

Jaarlijks

KING

Met modules Onderwijs, Kinderopvang, Wabo en WRO
http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Artikel 9 WMO (tevredenheidsonderzoek WMO)

Jaarlijks

SGBO

www.artikel9wmo.nl

Atlas Nederlandse gemeenten

Jaarlijks

Atlas Nederlandse Gemeenten

Evenementenmonitor

Jaarlijks

Respons

Gehanteerde data worden door Respons zelf verzameld. Wij leveren hier geen actieve bijdrage aan.

AD misdaadmeter

Jaarlijks

Algemeen Dagblad

Vergelijking positie woonlasten

Jaarlijks

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

https://www.coelo.nl/images/rapporten/KBGG_2016.pdf

WOZ benchmark

Jaarlijks

Waarderingskamer

https://wozbenchmark.databank.nl/dashboard

Gemeentelijke monitor sociaal domein via "Waar Staat je Gemeente?"

2 x per jaar

KING/CBS

http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Overige benchmarks (wel deelname; in opgenomen in kadernota Bedrijfsvoering)

Benchmark gladheidbestrijding

Jaarlijks

NVRD